Taxi pas altijd aanwezig bij een goede taxi

taxi pas, airport taxi, Schiphol taxi

Zodra je met een taxi op de openbare weg rijdt moeten diverse documenten aanwezig zijn in de taxi. Deze documenten vallen in 3 categorieën.

 1. persoonlijke documenten
 2. voertuigdocumenten
 3. andere documenten

Om als taxichauffeur je taak goed te kunnen verrichten is het noodzakelijk deze documenten goed te kennen. Je moet ook weten waar, hoe en wanneer ze gebruikt moeten worden. Als taxichauffeur moet je altijd het originele document bij je hebben. Een kopie volstaat niet.

1. Persoonlijke documenten

Tijdens het verrichten van zijn dienst heeft een taxichauffeur verplicht een aantal documenten bij zich. Krijgt hij of zijn controle dan moet hij de documenten aan de controle ambtenaar overhandigen. De volgende wettelijke documenten zijn verplicht:

 • rijbewijs
 • paspoort of identiteitsbewijs
 • chauffeurskaart
 • vrijstellingen

Wil een taxichauffeur in dienst treden bij een taxibedrijf dan moet hij beschikken over een eigen chauffeurskaart. In sommige gevallen mag een chauffeur een beperkte periode (gedurende de opleiding) taxivervoer verrichten zonder chauffeurskaart. Hij moet dan wel een tijdelijk bewijsschrift leer en werk traject taxi hebben. De chauffeurskaart wordt aangevraagd bij Kiwa Register. Een chauffeurskaart is maximaal 5 jaar geldig. De taxichauffeurskaart moet tijdens het verrichten van taxivervoer in de boordcomputer taxi zitten. Je hebt maar 1 chauffeurskaart ook al werkt een taxichauffeur voor meerdere taxibedrijven. Een chauffeur mag zijn kaart nooit uitlenen. Als de taxi chauffeur voor een ander taxibedrijf gaat werken, dan hoef je geen andere chauffeurskaart aan te vragen. Ook mag een andere chauffeur je chauffeurskaart niet gebruiken.

Chauffeursdiploma taxi

Het chauffeursdiploma voor de taxi is nodig om de chauffeurskaart of de taxi pas aan te vragen, Er zijn 2 diploma’s mogelijk, namelijk het chauffeursdiploma taxi en het chauffeursdiploma taxi beperkt. Het chauffeursdiploma taxi beperkt is bedoeld voor taxichauffeurs die werkzaam of gaan werken in een bepaalde vorm van contractvervoer, zoals bijvoorbeeld leerlingenvervoer of gehandicaptenvervoer. Daarbij worden ritten verricht:

 1. over vaste routes
 2. op vaste tijden
 3. met vaste klanten/passagiers
 4. er wordt niet rechtstreeks met de passagiers afgerekend

Vrijstellingen

Als aan een taxi chauffeur of taxibedrijf vrijstelling is verleend van bepaalde wettelijke regels, dan moet deze vrijstelling of een afschrift daarvan in de taxi aanwezig zijn. Denk hierbij aan vrijstellingen voor rijden over bepaalde busbanen. Voor algemene wettelijke vrijstellingen is geen document nodig. Bijvoorbeeld een taxichauffeur hoeft geen gordel te dragen bij het tegen betaling vervoeren van passagiers.

Voertuigdocumenten

In elke auto waarbij taxivervoer wordt verricht moet het kentekenbewijs of de kentekencard aanwezig zijn. De groene kaart en APK keuringsbewijs hoeven niet aanwezig te zijn.

We spreken van de volgende documenten:

 • kentekenbewijs
 • conformiteitsbewijs en bijlage voor taxibus
 • APK keuringsbewijs
 • Groene kaart of verzekeringskaart

Andere documenten

Naast persoonlijke en voertuigdocumenten dient in een taxi nog een aantal andere documenten aanwezig te zijn. Dit zijn:

 1. vergunningsbewijs
 2. keuringsbewijs taxameter
 3. brief blauwe kentekenplaat
 4. klachtenformulier en algemene taxivoorwaarden
 5. tariefkaart of traceerkaart
 6. Europees schadeformulier
 7. milieu zone en milieu sticker voor Duitsland

Vergunningsbewijs

Het vergunningsbewijs wordt net als de taxivergunning/taxi pas afgegeven door het KIWI register in Rijswijk. Het is niet verplicht om een vergunningsbewijs in een taxi aanwezig te hebben. Wel moet een taxi chauffeur bij een controle kunnen aantonen dat het taxivervoer verricht wordt met een geldige vergunning. Dit kan zijn met het vergunningsbewijs of door een digitaal alternatief. Uitlenen of verhuren van een vergunningsbewijs kan zeer hoge boetes tot gevolg hebben.

Keuringsbewijs taxameter

Na inbouw van de taxameter wordt de taxameter gekeurd. De keuring is 1 jaar geldig. 2 maanden voor het verstrijken van de geldigheid kan een herkeuring worden aangevraagd. Het bewijs moet in de taxi aanwezig zijn.

Brief blauwe kentekenplaten

Taxi’s zijn in Nederland voorzien van blauwe kentekenplaten. Om problemen te voorkomen bij controles in het buitenland heeft de RDW een verklaring opgesteld in het Engels, Frans, Duits en Nederlands. In deze verklaring staat informatie over de blauwe kentekenplaat. Het is aan te bevelen deze verklaring bij internationaal vervoer bij je te hebben.

Tariefkaart

Bij opstapvervoer moeten de tarieven van het taxi bedrijf in elke taxi duidelijk zichtbaar aanwezig zijn, zowel in de taxi als daarbuiten. Bij besteld vervoer is een tariefkaart niet verplicht als op elektronische manier is gecommuniceerd. De informatie over taxi tarieven en klachtafhandeling mag op digitale wijze aan de klant kenbaar worden gemaakt.. Voor het contractvervoer moet een traceerkaart in plaats van een tariefkaart aanwezig zijn.

Klachtenformulier

Elk taxibedrijf is verplicht een klachtenregeling op te stellen en zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie. Een ontevreden klant kan een klacht indienen door een klachtenformulier in te vullen en op te sturen. Uit oogpunt van service is het wenselijk als taxichauffeur enkele klachtenformulieren bij je te hebben.

Conclusie

Zoals u gelezen heeft, zijn er de nodige voorwaarden voordat je als taxichauffeur / taxibedrijf aan de slag kan. Van taxi pas tot klachtenformulier. Al deze documenten zijn belangrijk om de klanten van een taxibedrijf een veilige en comfortabele taxi rit aan te kunnen bieden. Airport Taxi Drechtsteden voldoet aan al deze regels en voorwaarden en is u graag van dienst. Reserveer hier u taxi!

Interessante blogs